Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

  • 03.10.2016 - PSSE Nidzica, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy – Narada z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami innych instytucji oświatowo-wychowawczych, podczas której to narady omówiła ustawę z dnia 22.07.2016 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • 11.10.2016 - PSSE Olsztyn, Archiwum Państwowe w Olsztynie - prezentacja projektu KiK/68 podczas spotkania z nauczycielami - opiekunami szkolnych klubów PCK, podczas którego to spotkania mówiła o kończącym się projekcie KiK/68 i podejmowanych w nim przez PSSE w Olsztynie działaniach. Prelekcji wysłuchało 35 osób
  • 12.10.2016 - PSSE w Iławie, Urząd Miasta w Iławie - PPIS w Iławie uczestniczył w naradzie dotyczącej bezpieczeństwa na terenie Miasta Iławy z udziałem służb związanych z zapobieganiem zażywania "dopalaczy". Po raz kolejny PPIS w Iławie zaproponował pomoc pracowników PSSE i WSSE w szkoleniu rodziców i edukacji uczniów
  • 13.10.2016 - PSSE w Piszu, Liceum Ogólnokształcące w Piszu – Zajęcia edukacyjne: pracownik pzioz PSSE w Piszu przeprowadziła, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
  • 20.10.2016 - PSSE w Nowym Mieście Lubawskim, Mroczno – PrelekcjaŁ pracownik pzioz PSSE w Nowym Mieście Lubawskim wystąpiła z prelekcją, kierowaną do 96 rodziców uczniów i 15 nauczycieli z Zespołu Szkół w Mrocznie, na temat profilaktyki używania "dopalaczy". Spotkanie zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z Policją
  • 21.10.2016 - PSSE Kętrzyn/WSSE Olsztyn, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie – Szkolenie: pracownik pzioz PSSE w Kętrzynie zorganizowała a pracownicy OPZiOZ WSSE w Olsztynie przeprowadzili szkolenie, skierowane do pracowników oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innych służb z terenu powiatu kętrzyńskiego, na temat "Chemicznych i czynnościowych pułapek, mogących prowadzić do uzależnienia". W szkoleniu udział wzięły 43 osoby
  • 26.10.2016 - PSSE Olsztyn, Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Olsztynie - zajęcia edukacyjne: kierownik sekcji PZiOZ PSSE w Olsztynie przeprowadziła zajęcia edukacyjne, dotyczące niebezpieczeństw związanych z "dopalaczami", kierowane do 45 pracowników - dyrekcji i grona pedagogicznego - Gimnazjum nr 10 w Olsztynie