Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Archiwum i galeria wydarzeń w Projekcie KIK/68

 • 11.2016 - WSSE i 11 PSSE województwa lubuskiego, Województwo lubuskie - Punkty informacyjno-edukacyjne organizowane w ramach lokalnych przedsięwzięć prozdrowotnych
 • 11.2016 - PSSE województwa lubuskiego, Województwo lubuskie - Narady dot. realizacji IV edycji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” - W związku z realizacją IV edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” powiatowi koordynatorzy projektu przeprowadzili narady ze szkolnymi koordynatorami nt. wytycznych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia
 • 4,9,14,18 11.2016 - PSSE Zielona Góra, Zespoły Szkół w Zielonej Górze - Zajęcia edukacyjne pt. „Kodeks Walki z Rakiem”. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono wykłady dla uczniów zielonogórskich Zespołów Szkół dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania innych środków psychoaktywnych

 • 01-30.11.2016 - PSSE Lubartów, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej  - Akcja Profilaktyczna: JESTEM BEZPIECZNY W NIEBEZPIECZNYM ŚWIECIE – szkolny tydzień profilaktyki zdrowotnej. Jej elementy składowe: prezentacja multimedialna nt. profilaktyki uzależnień, inscenizacja pt. MISJA SPECJALNA, konkurs plastyczny na plakat dot. profilaktyki uzależnień, wystawa plakatów wykonanych przez uczniów, gazetki z zakresu profilaktyki uzależnień, rozdawnictwo drobnych materiałów o.z. z  zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, składanki, broszury), pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z wykorzystaniem urządzenia Smokerlyzer, zajęcia z alkogoglami

 • 04.11.2016 - PSSE Biała Podlaska, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej - Akcja prozdrowotna „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”. Prelekcja i prezentacja multimedialna- „Dopalacze kradną życie”, badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, instruktaże, ćwiczenia narkogogle  i alkogogle, dyskusja

 • 04.11.2016 - PSSE Toruń, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie
 • 08.11.2016 - PSSE Brodnica, Gimnazjum w Brzoziu - Akcja informacyjno-edukacyjna dla uczniów gimnazjum. Przeprowadzone zostały prelekcje dotyczące szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych oraz innych środków psychoaktywnych dla uczniów starszych klas gimnazjum. Liczba odbiorców ok 60  osób

 • 10 i 17.11.2016 - PSSE Żnin, Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie - Zajęcia edukacyjne ph. ,,Stop dopalaczom”. Zajęcia edukacyjno -warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości używania środków zastępczych. Zajęcia skierowane do młodzieży i realizowane przy współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Żninie. Edukacją objęto 65 uczniów, przeprowadzono 3 zajęcia

 • 2.11.2016 - PSSE Świdnica, Gimnazjum Nr 1 Świdnica - prelekcja na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych  oraz cwiczenia symulacyjne z  wykorzystaniem alkogogli i narkogogli,  zasięg 16 osób
 • 3.11.2016 - PSSE Świdnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie - prelekcja na temat szkodliwości i konsekwencji  czynnego i biernego palenia papierosów. oraz przeprowadzenie badan na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzy przy użyciu smokerllyzera,  zasięg 26 osób
 • 4.11.2016 - PSSE Milicz, Zespół Szkół w Miliczu - przeprowadzenie pogadanek pt. „Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi”(uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów). Uczniowie mieli możliwość przymierzyć narkogogle  i alkogogle i wykonać w nich tor przeszkód, zasięg 91 osób

 • 26.09.2016 - PSSE w Wągrowcu, Szkoła Rodzenia w Wągrowcu - Akcja zdrowotna dla kobiet będących w ciąży i ich partnerów
 • 30.09.2016 - PSSE w Poznaniu V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul. Zmartwychwstańców 10 w Poznaniu - Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych; Promowanie założeń programu w tym ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze)
 • 5.10.2016 - PSSE w Ostrowie Wlkp. ,Publiczne Przedszkole nr 16 im. Koszałka Opałka w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka - Akcja informacyjno-edukacyjna

 • 04.10.2016 - PSSE Głubczyce, Komenda OHP w Głubczycach - Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla uczestników kursów Ochotniczego Hufca Pracy w Głubczycach
 • 05.10.2016 - PSSE Olesno, Młodzieżowy Dom Kultury w Oleśnie - Stoisko informacyjne utworzone w celu promowania kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 12.10 2016 - PSSE Namysłów, I LO w Namysłowie - Prelekcja połączona z pokazem multimedialnym. prelekcji udział wzięło 21 uczniów

 • Październik 2016 - WSSE i 11 PSSE województwa lubuskiego- Punkty informacyjno-edukacyjne organizowane w ramach lokalnych przedsięwzięć prozdrowotnych
 • 6,11,18,25.10.2016 - WSSE Gorzów Wlkp. - Warsztaty dla rodziców uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. - W ramach cyklicznych warsztatów zorganizowanych dla rodziców uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadzono warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości niebezpieczeństw zażywania środków psychoaktywnych, ich destrukcyjnego wpływu na życie i zdrowie osób uzależnionych oraz sesje coachingowe pokazujące praktyczne metody współpracy z dzieckiem
 • 6.10.2016 - PSSE Świebodzin, Zespół Szkół w Szczańcu - Zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół w Szczańcu. W ramach przedsięwzięcia pracownicy PSSE w Świebodzinie przeprowadzili wykład dot. profilaktyki uzależnień oraz negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wynikających z eksperymentowania środkami psychoaktywnymi. Edukacją objęto 90 osób, którym rozdystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne

 • 01.10.2016 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślibórzu, Dębnowski Ośrodek Kultury - Stoisko edukacyjne podczas imprezy edukacyjnej „Oko na cukrzycę” organizowanej przez Dębnowskie Stowarzyszenie Diabetyków

 • 03,11,21.10.2016 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach - Szkolenia dla dyrektorów placówek i koordynatorów szkolnych w ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • 04.10.2016 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczecinku, LO przy ZS w Bornem Sulinowie - Prelekcja dla uczniów Liceum Ogólnokształcące

 • 03.10.2016 - PSSE Nidzica, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy – Narada z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami innych instytucji oświatowo-wychowawczych, podczas której to narady omówiła ustawę z dnia 22.07.2016 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • 11.10.2016 - PSSE Olsztyn, Archiwum Państwowe w Olsztynie - prezentacja projektu KiK/68 podczas spotkania z nauczycielami - opiekunami szkolnych klubów PCK, podczas którego to spotkania mówiła o kończącym się projekcie KiK/68 i podejmowanych w nim przez PSSE w Olsztynie działaniach. Prelekcji wysłuchało 35 osób
 • 12.10.2016 - PSSE w Iławie, Urząd Miasta w Iławie - PPIS w Iławie uczestniczył w naradzie dotyczącej bezpieczeństwa na terenie Miasta Iławy z udziałem służb związanych z zapobieganiem zażywania "dopalaczy". Po raz kolejny PPIS w Iławie zaproponował pomoc pracowników PSSE i WSSE w szkoleniu rodziców i edukacji uczniów

 • 05.10.2016 - PSSE w Suwałkach, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach - przeprowadzenie narady z pedagogiem szkolnym realizującym program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”; zwiększenie odsetka szkół realizujących program w powiecie
 • 06.10.2016 - WSSE w Białymstoku - Szkolenie koordynatorów powiatowych Projektu KIK/68
 • 06.10.2016 - PSSE w Mońkach, Zespół Szkół w Jaświłach - Spotkanie edukacyjne dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez prezentację multimedialną nt. dopalaczy, emisję filmu oraz rozdawnictwo materiałów