Drukuj
Kiedy najlepiej zajść w ciążę?

Wiek kobiety jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących zdolność do zajścia w ciążę i urodzenia zdrowego dziecka. Szczyt płodności przypada między 20 a 24 rokiem życia. Po 30 rż obserwuje się stopniowy spadek zdolności do zapłodnienia, który po 35 rż staje się znaczący, osiągając wartości minimalne po 45 roku życia.

Nawet zapłodnienie metodą in vitro w tym wieku nie zawsze daje szansę na zajście w ciążę.

Częstość poronień samoistnych również zależy od wieku - nie przekracza 15% przed 30 rż, następnie rośnie do 17-28% między 35 a 39 rż, by sięgnąć nawet 50% u kobiet powyżej 40 roku życia. Zarówno zmniejszenie zdolności do zapłodnienia jak i wzrost odsetka poronień związane są z gorszą jakością komórek jajowych, co jest bezpośrednio związane z wiekiem. Prawdopodobieństwo nieprawidłowości chromosomowych zarodka kobiet po 41 rż wynosi 80%, w porównaniu z mniejszym niż 35% u kobiet 20-letnich.

Wiek mężczyzny ma również znaczenie w procesie zapłodnienia. Szanse na zajście w ciąże ze starszym partnerem zmniejszają się wraz z jego wiekiem, a czas oczekiwania na zapłodnienie u partnerek mężczyzn po 45 rż wydłuża się nawet 5-krotnie, w porównaniu do mężczyzn przed 25 rokiem życia. Jest to związane z gorszymi w stosunku do młodych mężczyzn parametrami nasienia.

Z wyżej wymienionych danych wynika, że najlepszy czas na zajście w ciążę jest przed 30 rż. Problem polega na tym, że wiek biologiczny kobiety często nie pokrywa się z wiekiem społecznym i umysłowym. Dziewczyna dwudziesto kilku letnia zwykle studiuje lub pracuje, często nie ma jeszcze stałego partnera, ma liczne plany na życie, wśród których dziecko jest na dalszej pozycji, wręcz mogłoby to życie zaburzyć. Na Zachodzie późne macierzyństwo jest zjawiskiem powszechnym i modnym, a Polki przejmują wiele zachodnich, często niekorzystnych reprodukcyjnie wzorców.

Tak naprawdę każda kobieta sama powinna odpowiedzieć sobie na pytania:

Do obowiązków lekarza należy poinformowanie każdej kobiety w wieku reprodukcyjnym, kiedy jej szanse na macierzyństwo są największe. Badania pokazały, że 24% kobiet planuje poczęcie pierwszego dziecka dopiero między 31. a 35. rokiem życia, 2% – między 36. a 40. rokiem życia, a kolejne 2% – powyżej 40-go roku życia. 55% kobiet planuje pierwszą ciążę w wieku 26-30 lat, a 17% – w wieku 18-25 lat.

Główny Urząd Statystyczny niedawno podał, że w ciągu ostatnich lat w Polsce znacznie przesunął się wiek, w którym kobiety decydują się na dzieci: z przedziału 20-24 lata na przedział 25-29 lat.

Wśród powodów planowania ciąży dopiero po 30-tym roku życia kobiety najczęściej wymieniały m.in. niewystarczająco dobrą sytuację materialną (40%), brak stałego partnera (38%), brak gotowości emocjonalnej do macierzyństwa (20%) oraz rozwój kariery zawodowej (17%). Badania te zostały przeprowadzone prze fundacje ,,Nadzieja dla zdrowia’’ w ramach kampanii ,,Płodna Polka’’.

Należy pamiętać, że nie ma nigdy idealnego momentu na zajście w ciążę. Zawsze jest coś co może nam stanąć na przeszkodzie: a to nowa praca, budowa domu, choroba w rodzinie, czy wiele innych sytuacji losowych. Dobrze, gdy decyzja o zajściu w ciążę jest świadomą decyzją dwojga kochających się osób pragnących stworzyć szczęśliwą rodzinę.

Piśmiennictwo:

Fot.: © Fotolia.com