Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Uzależnienie od alkoholu

alkohol

W tej części scharakteryzowane zostaną problemy związane z dwoma ostatnimi kryteriami rozpoznawania uzależnienia od alkoholu według klasyfikacji ICD-10. Repertuar zachowań alkoholowych wraz z rozwojem uzależnienia jest zredukowany do 1-2 wzorców picia oraz następuje stopniowe zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.

alkohol

Współwystępowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i innych zaburzeń takich jak: osobowości, zaburzeń lękowych, nastroju, psychoz są częste i występuje u około 70% osób uzależnionych.

alkohol

Wzorzec picia alkoholu u kobiet coraz bardziej upodabnia się do męskiego. Charakteryzuje się on wypijaniem ponad standardowej ilości alkoholu w czasie jednego spotkania, spożywaniem alkoholu celem upicia się oraz częstszego - niż w poprzednich dekadach lat - picia w miejscach publicznych lub w sytuacjach ryzykownych.

Terapia ZUA w placówkach odwykowych

Specjalistyczne leczenie osób uzależnionych od alkoholu – przede wszystkim psychoterapia - prowadzone jest w placówkach leczenia uzależnień w trybie ambulatorium, w oddziale dziennym, a także czasami wymaga leczenia stacjonarnego. Standardy udzielania świadczeń zdrowotnych w tych placówkach są opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Abstynencja jako optymalny cel leczenia uzależnienia

Zaburzenie używania alkoholu można umieścić na kontinuum, co oznacza, że problemy alkoholowe dotyczą zarówno osób, które piją szkodliwie i są na początku rozwoju uzależnienia, jak i osoby w stanie ciężkiego jego przebiegu. Osoby pijące szkodliwie, ale jeszcze nie uzależnione mogą uczyć się pić alkohol w sposób kontrolowany i dla nich korzystna zmiana wzorca picia będzie stanowiła naturalny cel.

Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu

W zależności od diagnozy klinicznej, sytuacji pacjenta i kontekstu kontaktu, a także programów, którymi dysponują placówki lecznicze, wyróżnić można kilka metod psychologicznej pomocy: poradnictwo, psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par, interwencję kryzysową oraz wsparcie społeczne.

Farmakoterapia w uzależnieniu od alkoholu

Powstanie, rozwój i leczenie uzależnienia od alkoholu jest uwarunkowane czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. W terapii osób uzależnionych komplementarne do psychoterapii i innych oddziaływań o charakterze psychospołecznym jest wsparcie farmakologiczne.

Zjawisko współuzależnienia od alkoholu

Codzienne życie z osobą uzależnioną, może być sytuacją na tyle naruszającą zdolności przystosowawcze, że utrudnia bądź uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny. Te trudności przejawiają się w różny sposób w wielu obszarach życia.

Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Problem uzależnienia dotyka całą rodzinę, niejednokrotnie prowadząc do różnych dysfunkcji w zakresie systemu rodzinnego oraz ujawnienia się zaburzeń u różnych jej członków. Dlatego w specjalistycznych poradniach leczenia uzależnień także prowadzona jest pomoc osobom z rodziny pacjenta uzależnionego. Członkowie rodzin mają możliwość diagnozy lekarskiej i psychologicznej.

Rozmowa z członkiem rodziny uzależnionym od alkoholu

Zwykle im większy problem alkoholowy tym trudniej jest podejmować poważną, konstruktywną rozmowę motywującą do podjęcia leczenia. Jeśli te rozmowy podejmują bliscy bez wcześniejszego przygotowania to mogą one przebiegać bardzo burzliwie, w klimacie wzajemnych pretensji.