Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

alkohol

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT) - rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia - jest pomocny w rozpoznawaniu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Każdemu z 10 pytań przypisany jest zestaw odpowiedzi, które wartościowane są od 0 do 4. Punkty sumuje się i w ten sposób uzyskiwany jest wynik całkowity wskazuje na stopień nasilenia problemów alkoholowych.

Tabela: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT (cz1.)

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

Instrukcja: Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego schematu. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens. Odpowiedzi
1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy

(1) raz w miesiącu lub rzadziej

(2) 2 do 4 razy w miesiącu

(3) 2 do 3 razy w tygodniu

(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

(0) 1–2 porcje

(1) 3–4 porcje

(2) 5 6 porcji

(3) 7, 8 lub 9 porcji

(4) 10 lub więcej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

6. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

Suma punktów ogółem 

 

Jeśli liczba zsumowanych punktów znalazła się w określonym poniżej przedziale to wynik wskazuje na:

  • 8–15 pkt - picie ryzykowne np. jednorazowe picie nadmiernych ilości alkoholu nie pociągając za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji (możliwe jest, że konsekwencje te pojawia się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony),
  • 16–19 pkt - picie szkodliwe czyli taki wzorzec picia, który powoduje szkody zdrowotne (somatyczne, psychiczne),
  • 20 pkt i powyżej - prawdopodobne uzależnienie od alkoholu (uzyskanie niższego wyniku nie wyklucza uzależnienia).

Oprac. na podstawie: Fudała J. (2009) Rozpoznawanie osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. W: Bętkowska-Korpała B.(red) Uzależnienia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa, s. 37-57

Fot.: © Sergey Nivens - Fotolia.com