Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

  • Październik 2016 - WSSE i 11 PSSE województwa lubuskiego- Punkty informacyjno-edukacyjne organizowane w ramach lokalnych przedsięwzięć prozdrowotnych
  • 6,11,18,25.10.2016 - WSSE Gorzów Wlkp. - Warsztaty dla rodziców uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. - W ramach cyklicznych warsztatów zorganizowanych dla rodziców uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadzono warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości niebezpieczeństw zażywania środków psychoaktywnych, ich destrukcyjnego wpływu na życie i zdrowie osób uzależnionych oraz sesje coachingowe pokazujące praktyczne metody współpracy z dzieckiem
  • 6.10.2016 - PSSE Świebodzin, Zespół Szkół w Szczańcu - Zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół w Szczańcu. W ramach przedsięwzięcia pracownicy PSSE w Świebodzinie przeprowadzili wykład dot. profilaktyki uzależnień oraz negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wynikających z eksperymentowania środkami psychoaktywnymi. Edukacją objęto 90 osób, którym rozdystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne
  • 7.10.2016 - PSSE Żary, Gimnazjum nr 1 w Lubsku- Zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów z Gimnazjum nr 1 w Lubsku. W ramach przedsięwzięcia pracownicy PSSE w Żarach podczas zebrania z rodzicami, organizowanego przez szkołę, przeprowadzili wykład nt., „Czym są dopalacze”. Edukacją objęto 24 rodziców z klas II gimnazjum, którym rozdystrybuowano tematyczne materiały
  • 11 .10.2016 - PSSE Słubice, Technikum Leśne w Starościnie - Udział w premierze spektaklu profilaktycznego, autorstwa uczniów Technikum Leśnego w Starościnie
  • 17.10.2016 - PSSE Świebodzin, Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy, Publiczne Gimnazjum w Radoszynie, Zespół Edukacyjny w Łagowie - Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół powiatu świebodzińskiego. Edukacją objęto 392 uczniów, którym rozdystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne
  • 22,27,29.10.2016 - PSSE Krosno Odrzańskie, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie powiatu krośnieńskiego - Zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach kampanii społecznej „Stop dopalaczom”. W ramach kampanii zainicjowanej przez Gazetę Lubuską „Stop dopalaczom”, pracownicy PSSE w Krośnie Odrzańskim przeprowadzili 5 spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podczas których wygłoszono wykład nt. działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dziedzinie prewencji zażywania dopalaczy, jak również destrukcyjnego wpływu nowych narkotyków na zdrowie fizyczne, psychiczne i relacje społeczne osób uzależnionych
  • 26.10.2016 - WSSE Gorzów Wlkp., Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp. – Konferencja naukowa pn. „Dopalacze, dlaczego są tak niebezpieczne”. Wśród prelegentów znaleźli się: Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Krajowy Konsultant ds. Toksykologii, Psychiatra z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Celnego w Rzepinie, a także pedagodzy z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Kuratorium Oświaty, jak również przedstawiciel Grupy badawczej OMR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, wychowawcy. Łącznie edukacją objęto 200 osób