Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Archiwum i galeria wydarzeń w Projekcie KIK/68

 • 26.10.2016 – PSSE w Białogardzie, Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie - Prezentacja multimedialna, prelekcja. Podczas spotkania odbyły się dwie prezentacje multimedialne połączone z prelekcją dla uczniów. Podnoszono  świadomość młodzieży  w zakresie używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych (106 uczestników)
 • 27.10.2016 - SSE w Białogardzie, Zespół Szkół w Białogardzie - Prezentacja multimedialna, prelekcja. Podczas spotkania odbyły się dwie prezentacje multimedialne połączone z prelekcją dla uczniów. Podnoszono  świadomość młodzieży  w zakresie używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych (14 uczestników)
 • 01-11.11.2016 – PSSE w Koszalinie, Telebim na budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie - emisja spotów edukacyjnych na telebimie budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie - 10% mieszkańców Koszalina (10 000 osób)

 • 04.11.2016 - PSSE w Pile, Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile - Punkt Porad Zdrowotnych zorganizowany został w ramach  „XVII Prezentacji Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku”

 • 15-18.11.2016 - PSSE Kępno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ginekologiczno-położniczej „FEMINA” - Zorganizowano stoisko informacyjne, które obsługiwał pracownik ds. oświaty zdrowotnej.  Pacjenci odwiedzający placówkę zdrowia mogli dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Osobom zainteresowanym  udzielano informacji  na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz rozdawano broszury i ulotki związane Informacja o utworzeniu punktu została wcześniej nagłośniona w lokalnym radiu „SUD”

 • 02.11.2016 - PSSE Węgorzewo, Pozezdrze - Zajęcia edukacyjne. Pracownik pzioz PSSE w Węgorzewie, wspólnie z funkcjonariuszem KPP w Węgorzewie, przeprowadziła zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki zażywania środków zastępczych, dla 39 uczniów
 • 03.11.2016 - PSSE Olsztyn, Gimnazjum nr 9 w Olsztynie - Zajęcia edukacyjne. Kierownik sekcji pzioz PSSE w Olsztynie przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów na temat aspektów zdrowotnych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych. W zajęciach uczestniczyło 100 osób
 • 09.11.2016 - PSSE Gołdap, Gimnazjum w Dubeninkach – Szkolenie. Pracownik pzioz PSSE w Gołdapi przeprowadziła szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, w tym "dopalaczy" i leków OTC, dla 35 rodziców uczniów Gimnazjum

 • 27.10.2016 - PSSE Kielce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach - Zajęcia edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dla uczniów Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach
 • 28.10.2016 - PSSE Jędrzejów/Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie/Szkoły ZDZ w Jędrzejowie - Działania informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ZDZ w Jędrzejowie. Spotkania edukacyjne nt. szkodliwości alkoholu, nikotyny oraz środków psychoaktywnych dla 60 osób

 • 26.10.2016 - WSSE w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne, Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego - III Wojewódzka Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”. Podczas Konferencji przedstawiono szereg informacji na temat środków psychoaktywnych – aspekt epidemiologiczny, zdrowotny, prawny. W Konferencji udział wzięło 235 osób

 • 26.10.2016 - WSSE w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne, Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego - Konferencja prasowa podsumowująca Projekt KIK/68 w woj. Śląskim. Podczas Konferencji prasowej przedstawiono dane dot. realizacji Projektu KIK/68 w woj. śląskim, udzielano wywiadów przedstawicielom mediów (Radio eM, Radio TOK FM, Dziennik Zachodni)

 • 25.10.2016 - PSSE w Suwałkach, Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 7 w Suwałkach - Spotkanie edukacyjne dla młodzieży, podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym dopalaczy poprzez prelekcję prowadzoną przez policjanta

 • 03.11.2016 - PSSE w Augustowie, Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży pt. „Uzależnienie – jak można go uniknąć

 • 1-25.11.2016 - WSSE w Rzeszowie/PSSE – Szkolenie Dopalacze – dlaczego tak niebezpieczne. Tematyka szkolenia obejmowała tematykę: zwalczania zagrożeń przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potrzebę nowej definicji środka zastępczego, zagrożenia dla życia spowodowane substancjami psychoaktywnymi, rozprzestrzenianie się nowych narkotyków, edukacje związaną z zagrożeniami poprzez używanie nowych narkotyków. Udział wzięło 200 osób
 • 4-30.11.2016 - PSSE w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle - Zajęcia z wykorzystaniem narkogogli i alkogoli
 • 4.11.2016 - WSSE Rzeszów, Urząd Marszałkowski Rzeszów - Konferencja z zakresu profilaktyki uzależnień. Celem konferencji było  przybliżenie pracownikom PIS problematyki używania środków psychoaktywnych przez młodzież.  W konferencji wzięło udział 200 osób

 • 7-8.11.2016 - WSSE Opole/ Opolski Urząd Wojewódzki, Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Niwkach - Promowanie idei kampanii społecznej pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych z woj. opolskiego biorących udział w szkoleniu pt. „Podnoszenie efektywności oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży szkolnej”. (Szkolenie realizowane w ramach programu Wojewody Opolskiego pn. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 – 2019”). Przekazanie kadrze pedagogicznej informacji na temat Kampanii oraz dostępności materiałów edukacyjnych na stronie www.zdrowiewciazy.pl oraz e-stawiamnazdrowie.pl. Działaniami objęto 15 nauczycieli
 • 14.11.2016 - PSSE Opole, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - Stoisko informacyjne podczas Opolskich Targów Mody, Urody i Zdrowego Stylu Życia

 • 03.11.2016 - PSSE w Ostrołęce, Zespół Szkół Powiatowych w Lelisie – Ochotniczy Hufiec Pracy - Akcja  prozdrowotna. Prelekcja nt. szkodliwości palenia tytoniu, ustawy a/ tytoniowej, papierosów elektronicznych 
 • 16.11.2016 - PSSE w Ostrołęce, ZSZ nr 2 w Ostrołęce - Akcja prozdrowotna pt. „Wspólnie zgaśmy papierosa” - uczniowie, nauczyciele - 400 osób

 • 10 listopada 2016  - PSSE w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu - Impreza edukacyjna. W ramach imprezy edukacyjnej odbyła się prelekcja ,,Papierosy - przemyśl sprawę ponownie...”, emisja spotów antytytoniowych i kampanijnych oraz filmu: „Daniec o papierosach”. Ponadto włączono  w program imprezy tematykę kampanii społecznej: „Nie pozwól odlecieć swojemu  szczęściu”. Odbyły się również pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • 14 listopada 2016  - PSSE w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej - Konferencja „Dopalacze i inne nowe substancje psychoaktywne”. Celem konferencji, było poszerzenie wiedzy uczestników nt. zjawiska dopalaczy oraz poznanie psychologicznych mechanizmów i skutków uzależnień. Adresatami konferencji byli nauczyciele - szkolni koordynatorzy programów profilaktycznych z terenu powiatu limanowskiego. Prelegenci: Joanna Kosmala -  koordynator ds. nadzoru nad środkami zastępczymi z WSSE w Krakowie - wykład pt. „Dopalacze - specyfika środków zastępczych i nowych  substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków”, Alicja Orzeł - psycholog  „Psychologiczne mechanizmy i skutki uzależnień - narkotyki, dopalacze ”, Ewa Wątroba z PSSE w Limanowej przedstawiła ramowe założenia realizacji programów antytytoniowych oraz wyniki realizacji w roku szkolnym 2015/16